Maja Nenadović

Maja Nenadović

Maja Nenadović, koordinator 

majanenadovic@miccweb.org

Maja je doktorirala politologiju na Sveučilištu u Amsterdamu 2012. godine.
Jedna je od osnivača HERMES-a, kao i mnogih sveučilišnih debatnih društava diljem Europe (Nizozemska, Mađarska, Bosnia i Hercegovina, Kosovo).
Već niz godina surađuje sa Kućom Anne Frank kao trener u području ljudskih prava, (de)konstrukcije povijesti i identiteta i kao projektni koordinator za zemlje bivše Jugoslavije.

Pokrenula je MICC WeB kao dugogodišnja suradnica Kreisau Initiative jer vjeruje da je ovakav oblik edukacije ne samo potreban već i od suštinske važnosti za mlade iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.


Stela Braje

Stela Braje

Stela Braje, koordinator za Republiku Hrvatsku

braje@miccweb.org

Stela je glavni koordinator projekta MICC WeB te je odgovorna za koordinaciju sesija ispred udruge HERMES. Nakon studija pravnog fakulteta u Zagrebu, upisala je političke znanosti te trenutno nastavlja studij na Fakultetu društvenih znanosti u Ljubljani. Osim što je koordinator MICC-a, bavi se i debatom te iza sebe niže brojne debatne uspjehe. Osnivačica je debatnog kluba na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, te organizatorica turnira Zagreb Open 2016.  Glavni akademski interes pronalazi u analizi problematike terorizma, međunarodnog prava te interkulturalnih suradnji. Vjeruje da je MICC WeB projekt prijekopotreban razbijanju taboo-a jugoslavenske prošlosti na ovim prostorima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


Kerim Somun

Kerim Somun

Kerim Somun, koordinator za Bosnu i Hercegovinu

somun@miccweb.org

Kerim is coordinator of MICC WeB for Bosnia and Herzegovina. In the past eight years he worked or still is in several national and international organizations such as Youth Initiative for Human Rights BiH, Humanity in Action Bosnia and Herzegovina, Educational Center for Human rights and Democracy – CIVITAS, PEP International, Youth Advisory Panel of UNFPA, International Youth Movement, GNRC Bosnia and Herzegovina and also he was a national coordinator of many volunteer networks in Bosnia and Herzegovina. He participated (as participants, trainer and lecturer) in more than sixty different trainings, seminars, conferences and professional exchange programs, which improved and fulfill his professional and personal skills and progress, profiling him as a competent trainer and leader.                                               


Milan Vignjević

Milan Vignjević

Milan Vignjević, koordinator za Republiku Srbiju

vignjevic@miccweb.org

Milan je trener, predavač, organizator i jedan o najaktivnijih članova Otvorene komunikacije - širenje i razvoj kulture argumentovanog dijaloga i kritičkog razmišljanja u svetu su mu primarni fokus delovanja od pristupanja organizaciji 2007. godine. Pomogao je pri osnivanju, i radu mnogih debatnih klubova širom Evrope - pokrenuo je debatne programe koji danas uspešno rade i među svojim članovima imaju neke od najuspešnijih debatera na svetskom i evropskom nivou. 
Milan je bio glavni organizator Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva "Belgrade 2012", i glavni sudija istog takmičenja "Zagreb 2014". 
                                                                                                                                                                                                                        


Maid Konjhodzić

Maid Konjhodzić

Maid Konjhodzić, Head of legal training

konjhodzic@miccweb.org

Maid trenutno završava magistarski studij na odsjeku Krivičnog prava na pravnom fakultetu u Sarajevu. Učesnik nekoliko prestižnih simulacija iz domena međunarodnog, trgovačkog i humanitarnog prava te uspješan predavač i motivacioni govornik, Maid na svom matičnom fakultetu priprema druge studente za različite simulacije i pravna takmičenja iz različitih oblasti prava te drži govore na različitim konferencijama i projektima za mlade. U protekle četiri godine Maid je pravni trener na MICC projektima u Poljskoj i Turskoj, dok će na MICC WeB projektu biti u funkciji rukovodioca pravnih treninga i organizacije trenera.