Program    MICC Western Balkans

Dan VRIJEME AKTIVNOST
( 1 )
cijeli dan Dolazak
18:00-19:45 Večera
20:00 Ceremonija otvaranja
20:30-22:00 Aktivnosti upoznavanja

( 2 )
do 9:00 Doručak
09:15 - 12:15 Radionica: Ljudska prava
12:30 - 13:30 Lunch
13:45 - 15:45 Radionica: Povijesna pozadina slučajeva
15:45 - 16:15 Pauza za kavu
16:15 - 18:15 Predavanje: Zašto ratujemo?
18:15 - 20:15 Dinner
od 20:30 Intercultural evening

( 3 )
do 9:00 Doručak
09:15 - 10:45 Uvodno predavanje: Međunarodni krivični sud
10:45 - 12:45 Timovi: Priprema slučajeva, press tim aktivnosti (I)
12:45 - 14:15 Ručak
14:30 - 15:00 Predavanje: Kako izgleda pravnička argumentacija
15:00 - 17:00 Timovi: Priprema slučajeva, press tim aktivnosti (II)
17:00 - 17:15 Pauza za kavu
17:45 - 19:00 Timovi: Priprema slučajeva, press tim aktivnosti (III)
19:00 - 20:30 Večera
od 20:45 Opcionalno gledanje filma (slobodna večer)

( 4 )
do 9:00 Doručak
09:00 - 10:00 Predavanje: Zašto kažnjavamo?
10:00 - 11:30 Timovi: Priprema slučajeva, press tim aktivnosti (IV)
11:30 - 12:30 Simulacija suđenja I (Flick)
12:30 - 14:00 Ručak
14:00 - 15:00 Simulacija suđenja II (Erdemović)
15:00 - 16:00 Simulacija suđenja III (Bikindi)
16:00 - 16:30 Pauza za kavu
16:30 - 17:00 Rasprava o suđenjima
17:00 - 18:30 Slobodno vrijeme (sudci rade na presudama)
18:30 - 20:00 Večera
od 20:00 Večer suvremenih svjedoka

( 5 )
do 9:00 Doručak
09:30 - 10:15 Presuda: Slučaj Flick
10:15 - 11:00 Presuda: Slučaj Erdemović
11:00 - 11:45 Presuda: Slučaj Bikindi
11:45 - 12:30 Rasprava o presudama
12:30 - 13:30 Ručak
13:30 - 14:30 Press konferencija
14:30 - 20:00 Izlet: Zagreb
20:00 - 21:00 Večera
21:00 - 22:00 Evaluacije
od 22:00 Uručivanje certifikata i zabava zatvaranja

( 6 )
do 9:00 Doručak
09:00 - 11:00 Planiranje MICC u školama
od 11:00 Odlazak