PRIJAVA ZA MICC WeB - Učenici

PRIJAVA ZA MICC WeB - Profesori

U periodu maj/svibanj - studeni/novembar 2016. godine, održaće se 2 sesije MICC WeB-a, od kojih prva u Beogradu, dok će se druga sesija održati u Brčkom. 

Tokom 2014. i 2015., simulacije Međunardonog krivičnog suda odvijati će se u šest gradova Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Pri tome će veliku ulogu igrati srednje škole koje će na svakoj sesiji slati svoje učenike. U svakoj simulaciji sudjelovati će po dvije škole iz navedenih država, što znači da će tokom šest sesija sudjelovati trideset i šest različitih škola.

Svaka škola će po sesiji slati po pet učenika i jednog profesora u pratnji. Model međunarodnog kaznenog suda želi pogotovo dati priliku onim školama koje nisu dio regionalnih centara, te one koje do sada nisu imale priliku sudjelovati u različitim međunarodnim projektima. Želimo omogućiti različitim srednjim školama sudjelovanje koje im kasnije može značiti otvorena vrata za druge projekte i programe, te učenicima tih škola pružiti priliku da kroz neformalnu edukaciju istraže temelje kršenja ljudskih prava i slobodnog razmišljanja što su vrijednosti koje do sada nisu zastupljene u službenim kurikulima srednjih škola.

Model međunarodnog krivičnog suda (Model International Criminal Court – MICC) odvijati će se na jezicima Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, čime ne ograničavamo mogućnost sudjelovanja samo na one učenike koji imaju priliku učiti i govoriti engleski jezik.

Slijedi proces u kojem učitelj dotične škole odabire potencijalne sudjelovatelje koji će pisati motivacijska pisma. U dogovoru sa koordinatorima projekta i na temelju motivacijskog pisma svaka škola odabire pet učenika koji će sudjelovati na petodnevnoj simulaciji kroz koji će upoznavati temelje pravnog sistema i osnove međunarodnog krivičnog prava, povezati se sa drugim učenicima iz regije te istraživati događaje iz povijesti Afrike i Europe.