MODEL MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA

Otvorena Komunikacija iz Srbije, udruga Humanity in Action iz Bosne i HERMES iz Hrvatske, krajem ove godine kreću u provedbu projekta MICC iza kojeg se skriva niz od šest petodnevnih sesija simulacije rada Međunarodnog krivičnog suda,
raspoređenih u šest gradova Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Projekt obuhvaća učenike različitih srednjih škola navedenih država,
od kojih će na svakoj sesiji njih 30 biti raspoređeno u tri simulacijske grupe: 

  •   tužiteljstvo,

  • odbranu, 

  • sudci-koji će uz stečeno znanje presuditi simulirani slučaj. 

Uz navedene, čitavu će simuliranu parnicu pratiti press tim učenika koji će pod budnim okom kompetentnih trenera učiti osnove pisanja novinarskih članaka,
te pri kraju simulacije objaviti par svojih radova vezanih uz tematiku simuliranih procesa.

Tokom petodnevne sesije, prva tri dana bit će rezervirana za rad sa učenicima.
Obrađivat će se osnove prava, pravne terminologije i sudskih procesa, povijest slučajeva koji će biti simulirani, te raličite sfere ljudskih prava, kršenja istih,
te validnih načina za zaštitu ljudskih prava u budućnosti.
Tokom posljednja dva dana odvijaju se četiri simulirane parnice.

MICC neće obrađivati samo slučajeve i presude vezane uz Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (slučaj Erdemović), već i presude Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine Rwande (slučaj Bikindi) te će simulirati i poznati Nürnberški proces koji je prethodio osnivanju Međunarodnog kaznenog suda za ratne zločine.

Značaj ovog projekta može se promotriti na više razina. Ne samo da se omogućuje integracija i daljnja suradnja učenika Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, već im se pruža i jednaka mogućnost da kroz grupni rad upoznaju glavne probleme kršenja ljudskih prava kroz povijest do danas,
te sagledaju različite perspektive koje se kriju iza nerazbijenog
taboo-a zemalja obilježenih turbulentnom prošlošću.